Νέες υπηρεσίες ανακοινώθηκαν στο συνέδριο Google I/O 2013. Μια σειρά δραστικών αλλαγών του...

Στις 1 Μαϊου η Google αποφάσισε να υιοθετίσει στη προσαρμοσμένη έκδοση αναζήτησης  για...

%d bloggers like this: