Όπως γνωρίζετε, το Nexus 5 είναι το πρώτο smartphone της αγοράς με το νέο λειτουργικό σύστημα...

Ο Batman είχε πάντα συμμάχους τις σκιές, αλλά στο Batman Arkham Origins βρίσκει τη δικιά του σκιά...

%d bloggers like this: