Η NSA θέλει να κατασκευάσει έναν υπερυπολογιστή  που θα μπορεί να σπάει οποιαδήποτε...

Για πρώτη φορά ένας κβαντικός υπολογιστής αναμετρήθηκε με παραδοσιακά PC και κατάφερε...

%d bloggers like this: