Το Debian 7.0 Wheezy είναι πλέον διαθέσιμο στους χρήστες του ανοιχτού λογισμικού. Η ονομασία...

%d bloggers like this: