Το antivirus που θα εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας, είναι κάτι σαν τα εμβόλια που κάνουμε...

%d bloggers like this: