Μόλις 4,9 Megabits/second είναι η μέση ταχύτητα των διαδικτυακών συνδέσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα...

%d bloggers like this: