Ξεκίνησαν τα πρώτα συνδρομητικά κανάλια από το YouTube , σύμφωνα με τη διαδικτυακή πύλη...

Μια επί πληρωμή υπηρεσία θα προσφέρει για μερικά κανάλια το Youtube. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί...

%d bloggers like this: