Γνωριμία με το περιβάλλον των Linux

Posted on May 5 2013 - 10:08pm by

tux

Ι. Κακουλάκης

Τι ακριβώς είναι το Linux

Ας ξεκινήσουμε εξηγώντας σε μερικές γραμμές τη φιλοσοφία με την οποία έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιούνται τα Linux. Όπως ίσως γνωρίζεται από παλιότερα, τα Linux είναι λειτουργικά συστήματα των οποίων η σχεδίαση βασίστηκε στα Unix (χωρίς να χρησιμοποιείται όμως κώδικάς του δεύτερου). Τα Linux λοιπόν βασίζονται σε ένα “πυρήνα” (kernel), ο οποίος και είναι αυτός που περιέχει όλες τις βασικές εντολές, διεργασίες, προγράμματα που θα καθορίσουν το τρόπο με τον οποίο ένας χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον υπολογιστή του και πως θα αντιδράσει ο δεύτερος σε κάθε περίπτωση.


Διαφορές με τα άλλα Λειτουργικά Συστήματα

Σε αντίθεση τώρα με τα εμπορικά λειτουργικά συστήματα που υπάρχουν στην αγορά όπως για παράδειγμα τα γνωστά σε όλους Microsoft Windows, τα οποία (εμπορικά λειτουργικά συστήματα) ελέγχονται, διανέμονται και υποστηρίζονται από μία εταιρία, στα Linux ο πυρήνας τους διανέμεται ελεύθερα, χωρίς κάποια χρέωση δηλαδή, όχι όμως από μία συγκεκριμένη εταιρία. Έτσι κάποια εταιρία, οργανισμός ή ακόμα και ένα άτομο, μπορούν να φτιάξουν τη δική τους έκδοση του Linux λειτουργικού συστήματος και να το προσαρμόσουν στις ανάγκες τους. Όταν η εκδόσεις αυτές όμως γίνουν δημόσια διαθέσιμες τότε ονομάζονται διανομές Linux ή Linux distributions. Πολύ συχνά ο όρος Linux distribution μπορεί να βρεθεί στο internet και ως Linux distro όπου σημαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα.


Γενικά χαρακτηριστικά διανομών Linux

Μία διανομή Linux αναπτύσσεται και προσαρμόζεται έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν με το καλύτερο τρόπο, το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό, υπάρχουν διανομές Linux οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαχειρίζονται μεγάλο όγκο κίνησης δεδομένων και οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν σε servers. Άλλες διανομές έχουν αναπτυχθεί ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα όπου προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και θα πρέπει κάποιος να έχει τα δικαιώματα για να μπορεί να προσπελάσει κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι τα Linux είναι εξοπλισμένα με τα πιο εξελιγμένα firewalls ώστε να παρέχουν πλήρη ασφάλεια στους χρήστες και στα δεδομένα τους.


Εγκατάσταση

Σε ότι αφορά την εγκατάσταση των Linux, επειδή πολλοί χρήστες είναι πιο εξοικειωμένοι με το περιβάλλον χρήστη και τη φιλοσοφία των Microsoft Windows, τα τελευταία χρόνια δίνεται η δυνατότητα στους νέους χρήστες των Linux να μπουν σταδιακά στο κόσμο αυτό του ανοιχτού λογισμικού. Αυτό γίνετε με μεθόδους όπως τη δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης της διανομής Linux που ενδιαφέρει το χρήστη, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάστασή του στο σύστημα του. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αν πρώτα εγκατασταθεί η επιθυμητή διανομή στο Flash Usb του χρήστη ή σε κάποιο cd και επιλεχθεί από τις ρυθμίσεις του CMOS setup (BIOS όπως το αποκαλούν πολλοί) ο υπολογιστής να ξεκινήσει εκτελώντας τη διανομή Linux του μέσου που έχει επιλέξει εκείνος.

Επίσης δίνετε η δυνατότητα της χρήσης των Linux πάνω από τα Windows, δηλαδή ενώ στον υπολογιστή χρησιμοποιούνται κανονικά τα Windows, ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει τα Linux σαν οποιοδήποτε άλλο λογισμικό των Windows και να τα χρησιμοποιεί και τα δύο παράλληλα. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος τα Linux βλέποντας και δοκιμάζοντας όλες τις δυνατότητες τους και αν δεν τον αφήσουν ικανοποιημένο τότε το απεγκαθιστά με απλό τρόπο, όπως οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα στα Windows. Υπάρχουν εκδόσεις των Linux οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν όπως περιγράψαμε πριν, με τη διαφορά όμως ότι αντί να “τρέχουν” πάνω σε Windows, χρησιμοποιούνται πάνω από λειτουργικά συστήματα όπως είναι τα Macintosh.

Από τις παραπάνω μεθόδους βέβαια, δε θα μπορούσε να λείπει η δυνατότητα εγκατάστασης των Linux σε κάποιο “εικονικό σύστημα” -virtual machine- μέσω του αρχείου .iso όπου παρέχουν τα sites των διανομών, έχοντας έτσι όλα τα πλεονεκτήματα όπου παρέχουν αυτά τα “εικονικά συστήματα”.

Άλλος ένας τομέας όπου τα τελευταία χρόνια γίνετε προσπάθεια από κάποιες διανομές Linux είναι η εγκατάστασή τους σε smartphones και tablets. Έχουν ήδη αναπτυχθεί διανομές για αυτό το λόγο και στο μέλλον θα υπάρξουν και περισσότερες.

Τέλος ο πιο κλασσικός τρόπος εγκατάστασης των Linux είναι η κανονική εγκατάστασή του στο σύστημα του χρήστη, είτε παράλληλα με κάποιο άλλο ή κάποια άλλα λειτουργικά συστήματα είτε η εγκατάστασή του ως κύριου και μοναδικού λειτουργικού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση όμως στο site της διανομής που θα επιλέξει ο χρήστης θα βρει σίγουρα τις απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάστασή του νέου τους λειτουργικού συστήματος.

Leave A Response